22/11/2023
PHOTOS & RECORDS
50+
LÃNH ĐẠO / CHUYÊN GIA CAO CẤP
50+
CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
50+
DIỄN GIẢ
24+
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
1000+
 KHÁCH THAM DỰ
20+
ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM
10+
NĂM
50+
LÃNH ĐẠO / CHUYÊN GIA CAO CẤP
50+
CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
50+
DIỄN GIẢ
24+
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
1000+
 KHÁCH THAM DỰ
24+
ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM
11+
NĂM

 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Đón tiếp đại biểu – check in

Hội thảo buổi sáng

Phiên toàn thể
Internet Vietnam: New Spaces, New Opportunities
(Không gian mới, cơ hội mới cho Internet Việt Nam)

Hội thảo buổi chiều

    Hội thảo chuyên môn “NEW GENERATION INTERNET”
(Sáng kiến & Cải tiến cho Internet Thế hệ mới)
(New Generation Internet (NGI) / Công nghệ Make In Vietnam / Nền tảng số / AI /
IoT / Thương mại điện tử / Tài chính số / Logistics / An toàn thông tin / … )

Sự kiện song song 

Hội thảo bàn tròn
Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam
Công bố báo cáo VNCDC Report 2023
 

DX Showcases

Triển lãm công nghệ

 
HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP
DIỄN GIẢ
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

SỰ KIỆN HÂN HẠNH ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI

ĐƠN VỊ VÀNG

ĐƠN VỊ BẠC

ĐƠN VỊ ĐỒNG

ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM 

 PHỐI HỢP TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ CÓ DIỄN GIẢ THAM DỰ  

MC
DỊCH GIẢ

Địa điểm

Hướng dẫn tìm địa điểm diễn ra sự kiện

Địa chỉ

Địa chỉ: 117 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Lấy chỉ đường