VNCDC ROUNDTABLE

Câu lạc bộ Điện toán Đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (VNCDC)

CLB ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

& TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIỆT NAM 

VNCDC

Câu lạc bộ Điện toán Đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (Vietnam Cloud Computing and Data Center Club viết tắt là VNCDC) là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).
 
VNCDC được sáng lập bởi 12 thành viên là hội viên Hiệp hội Internet Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu theo Quyết định số 02/2019/QĐ-VIA ngày 11/12/2019 của Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
 
Đến 2023 VNCDC đã có 15 doanh nghiệp thành viên chính thức. CLB VNCDC đã tích cực xây dựng cũng như tham gia vào các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy việc làm chủ công nghệ Điện toán Đám mây, khuyến khích các công ty công nghệ cung ứng dịch vụ ĐTĐM và tạo ra những đám mây “Make in Vietnam”.

VNCDC ROUNTABLE & VNCDC REPORT 2023

Sự kiện về Trung tâm Dữ liệu & Điện toán Đám mây của CLB VNCDC & công bố Báo cáo toàn cảnh VNCDC Report 2023

“Doanh nghiệp Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam đã làm chủ công nghệ, tốc độ tăng trưởng tốt, cạnh tranh bình đẳng với các Big Tech quốc tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu “lên mây” của doanh nghiệp trên lộ trình Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật số quan trọng của ASEAN.”

Phiên 2: Báo cáo toàn cảnh VNCDC 2023 và thảo luận bàn tròn (phiên chuyên đề về Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu trong khuôn khổ  sự kiện Vietnam Internet Day 2023

Thời gian: Ngày 22/11/2023

Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

 

TIMESLOTS

 

TOPIC

 

SPEAKER/MODERATOR

13:50 – 14:00

 

Phát biểu Khai mạc

 

Đại diện VIA

14:00 – 14:30

 

Công bố Báo cáo toàn cảnh VNCDC 2023

 

Phó Chủ nhiệm VNCDC Đặng Tùng Sơn

14:30 – 16:20

Thảo luận bàn tròn

 

14:30 – 15:00

Phần 1: Chính sách & Thị trường 

–       Q&A

Phó Chủ nhiệm VNCDC Giáp Hùng Cường

15:00 – 15:40

 

Phần 2: Tiêu chuẩn

–       Chia sẻ từ HITC về tiêu chuẩn DC

–       Chia sẻ về tiêu chuẩn Cloud

–       Q&A

Phó Chủ nhiệm VNCDC Lê Hồng Việt

15:40 – 16:20

Phần 3: Nhân lực Cloud & DC 

–  Chia sẻ của OpenInfra về nhân lực Cloud & DC

–  Q&A

Phó Chủ nhiệm VNCDC Hồ Trung Dũng

16:20 – 17:20

Networking Cocktails